Kvadrat Verosol is nu Kvadrat Shade!

Prestatie classificaties van zonwering: belangrijk voor de gevelbranche

Zoals ook al in BENG vastgelegd is, speelt zonwering een belangrijke rol in de totale gevel. Zeker in ons land, waar er sprake is van een zeer afwisselend klimaat: zonneschijn en wolken wisselen elkaar -soms met zeer korte tussenpozen- af. De functie van zonwering is in feite het weren van zoninval en het reguleren van lichtinval. Er zijn binnen de Europese Norm (EN14501 Blinds and shutters) een aantal classificaties gedefinieerd en deze zijn recentelijk vernieuwd.

Datum

  • 20 mei 2021

We praten er over met Evert Bos en Lindsay Hovenier van Kvadrat Verosol. Een toonaangevend en vooruitstrevend bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwerp, de fabricage en de distributie van gemetalliseerde raambekleding van topkwaliteit. “Verosol staat voor ‘heat control, light control & view through’”, zegt Hovenier. “Dus ook voor ‘glare-control’ (bescherming tegen verblindingshinder). En samen zijn dat precies die punten waar de norm op is gebaseerd.”

Veel overlap met daglichtnorm en Breeam-NL

De prestatieklasse voor ‘glare control’ staat beschreven in de EN14501 en is in de 2021-versie significant aangepast. BREAAM-NL heeft voor de HEA-3 gebruik gemaakt van de norm EN14501:2005. Bos verwacht dat BREEAM-NL de vernieuwde tabellen ook gaat volgen en dat het daarmee ook gevolgen heeft voor de toe te passen zonwering. De vernieuwde norm heeft volgens Bos veel overlap met de daglichtnorm EN17037:2018. Hij licht dit toe: “In beide normen zitten dezelfde selectietabellen als hulpmiddel voor het maken van een keuze van minimale prestatieklasse waaraan de zonwering moet voldoen.” Er wordt daarbij gekeken naar de gevel oriëntatie en de locatie van het gebouw, maar ook het glas type en de positie van de werkplekken ten opzichte van het raam. Het is tenslotte de wijze van gebruik van de ruimte die bepaalt welke waarde, lichttoetredingsfactor of zontoetredingsfactor, het zwaarst weegt voor de gebruikers.” De tabellen zijn gebaseerd op de Daylight Glare Probalilitiy (DGP); de kans op het optreden van verblindingshinder.

Referentie beglazingen vernieuwd en uitgebreid

De referentiebeglazingen zoals we ze al jaren kennen, zijn ook flink vernieuwd en uitgebreid. “Een goede zaak”, volgens Bos, “omdat deze nieuwe beglazing veel beter aansluiten bij de huidige bouwpraktijk. Voor prestatiebepalingen van binnenzonwering is het belangrijk om gedetailleerde informatie te hebben. Dat is nu mogelijk.”

Gerichte productontwikkeling

Als lid van de normcommissie opteerde Kvadrat Verosol al jaren voor een nieuwe classificatiemethode en nam vraagstukken vanuit de branche hierin mee. “Het is belangrijk dat thermisch comfort in combinatie met visueel comfort optimaal in balans is”, zegt Bos “maar dan wel mét behoud van doorzicht. Vanuit ons Expert Centre komen er veel projecten voorbij en weten we exact wat er speelt in de markt.” In de productontwikkeling heeft Kvadrat Verosol handig ingespeeld op de vraag vanuit de markt én de nieuwe normering die er al even aan zat te komen. “Met het ontwikkelen van ons screendoek ClearView hebben we de perfecte balans gevonden tussen doorkijk en controle over de warmte, licht en schittering”, vult Hovenier aan. Drie belangrijke categorieën uit de nieuwe classificatiemethode.

Zien is doen geloven

Bos: “Bij het ontwikkelen was het doel: creëer een stof met de beste doorkijk in combinatie met een lage openheidsfactor.” Verosol ziet de nieuwe normering als hulpmiddel voor adviseurs om een juiste zonwering te adviseren. “Het is soms best een uitdaging om relatief abstracte begrippen als verblindingsfactor en doorzicht uit te leggen. Het gaat veel meer over beleven en ervaren”, weet Hovenier. “Daarom werkt Kvadrat Verosol met de Heat & Light Kit zodat de klant zelf kan ervaren hoe een product warmte en schittering weert en wat het doorzicht dan is. Uiteraard zijn we altijd volledig op de hoogte van de laatste normering en adviseren en ondersteunen we de klant. Daarbij kijken we naar de wensen of eisen vanuit het project en naar het totaalplaatje”, besluit Bos.